Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Praca w GOPS

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Praca w GOPS

Artykuły

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze wyróżnione

  Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 2/2024

  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

  z dnia 7 czerwca 2024 r.

   w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

   Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. w Dz. U. z 2022r., poz. 530 ze zm.), art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm) zarządzam co następuje:

  § 1

  Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

  § 2

  Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do  niniejszego zarządzenia.

  § 3

  1.W celu oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Maciej Strzelecki - Przewodniczący Komisji

  2. Joanna Mokwińska - Sekretarz Komisji

  3. Elżbieta Toporek - Członek Komisji

  4. Justyna Bazak - Członek Komisji

  2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

  § 4

  Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w :

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze i GOPS w Miedzianej   Górze.

  2. Na stronie internetowej GOPS w Miedzianej Górze.

  3. Na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

  § 5

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Komisji.

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   


                                                                                                                                                                                                                                           Kierownik GOPS Maciej Strzelecki

   

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konkursie.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3.  Oświadczenia.
  4. Oświadczenie RODO
  5. Klauzula informacyjna. 

   

   

  Czytaj Więcej o: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze