Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Aktualności

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Aktualności

Artykuły

 • Komunikat w sprawie preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców wyróżnione

  Rozpoczynamy kolejny nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego. Nowe wnioski o zakup węgla na drugi okres zakupowy można składać w terminie od 18 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 roku.

  Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra – punkt obsługi interesanta na parterze, przy wejściu do budynku. Można je również przesłać za pomocą platformy EPUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) oraz pocztą. W pierwszej kolejności realizowane są wnioski złożone w I transzy zakupowej. Wnioskodawcy, którzy złożyli do tut. Urzędu do 31 grudnia 2022 r. wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego i dotychczas nie zakupili węgla z braku jego dostępności, będą obsługiwani w pierwszej kolejności. W przypadku gdy chcą jednorazowo zakupić cały przysługujący im limit z dwóch okresów zakupowych, tj. maksymalnie 3 tony, wtedy mogą złożyć nowy wniosek lub dokonać korekty starego, ale będą wciągnięci na listę oczekujących do realizacji w II okresie zakupowym.
  Węgiel dostarczany przez spółkę Tauron Wydobycie S.A. pochodzi tylko z polskich kopalni, jest oferowany luzem w sortymentach: grubych, średnich i miałowych o parametrach jakościowych zgodnych z załącznikiem nr 4 do Umowy, który poniżej publikujemy. Zasady i tryb zakupu węgla od Gminy po preferencyjnej cenie są takie same jak w pierwszym okresie zakupowym.
  Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Węgla na preferencyjnych zasadach nie będą mogły kupić osoby, które w sezonie grzewczym 2022 – 2023 zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł za tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona w rozporządzeniu, tj. 3 tony.
  Jednocześnie informujemy, że:

  1. Cena brutto zakupu paliwa stałego wynosi 1.950 zł za tonę.
  2. Limit zakupu paliwa stałego na okres od 1 stycznia 2023 r. wynosi 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe.

  W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony, ta niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na II okres, maksymalnie do 3 ton.

  Dystrybucja węgla, zakupionego przez Gminę na preferencyjnych zasadach jest realizowana przez lokalne składy węgla:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Budowlane Ewa Stolarska, skład węgla w Przyjmie, ul. Piotrkowska 44;
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SPED-BUD” Moćko Wiesława, skład węgla w Przyjmie, ul. Dolna 11.

  Koszt dostarczenia węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi mieszkaniec. Węgiel można odebrać też własnym transportem. Auta będą ładowane stosownie do ich dopuszczalnej masy całkowitej (DMC).

  Gmina Miedziana Góra nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla. Możliwość zakupu poszczególnych sortymentów węgla uzależniona jest od oferty podmiotu wprowadzającego,
  tj. spółki Tauron Wydobycie oraz dostępności, na którą Gmina Miedziana Góra nie ma wpływu.

  Pliki do pobrania:

  nowy wniosek o preferencyjny zakup węgla,

  informacja na temat trybu zakupu węgla 

  załącznik nr 4 – certyfikat jakości paliw stałych.

  Czytaj Więcej o: Komunikat w sprawie preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców
 • Uwaga! Zmiany w przepisach dot. dodatku węglowego. wyróżnione

  Nowe przepisy dotyczące dodatku węglowego przewidują m.in.:
  ✔️ Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).
  ✔️ Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.
  ✔️ Wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.
  ✔️ W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.
  ✔️ W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

  Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r.

  Czytaj Więcej o: Uwaga! Zmiany w przepisach dot. dodatku węglowego.
 • Uwaga! Preferencyjny zakup węgla w Gminie Miedziana Góra!

  Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra mogą składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych.

  W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Miedziana Góra do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu naszej gminy, wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra – punkt obsługi interesanta na parterze, przy wejściu do budynku. Wnioski można również złożyć za pomocą platformy EPUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) lub przesłać pocztą. Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

  Uprawnione do preferencyjnego zakupu paliwa stałego są osoby, którym przyznany został dodatek węglowy lub posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o jego przyznanie lub osoby które takiego wniosku nie złożyły, ale w centralnej ewidencji emisyjności budynku posiadają zgłoszone źródło ciepła opalane paliwem stałym. W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach: do końca 2022 r i w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, tj. dwie transze po 1,5 t.
  Węgla na preferencyjnych zasadach nie będą mogły kupić osoby, które zakupiły w 2022 r. węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu. Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 tony. W sytuacji kiedy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy – 3 tony.
  Złożone wnioski o zakup węgla podlegać będą weryfikacji. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca będzie niezwłocznie informowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku, udzielone zostaną Wnioskodawcy dalsze instrukcje dotyczące wniesienia opłaty za zadeklarowane paliwo stałe oraz jego odbioru lub dostawy.

  Cena jednej tony paliwa stałego objętego zakupem preferencyjnym nie przekroczy kwoty 2 000,00 złotych i ostatecznie wynikać będzie z umowy ramowej zawartej z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwa stałe. Cena zakupu paliwa stałego nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca. Wnioski będą obejmowały zakup w cenie preferencyjnej jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500kg i nie większej niż 1500 kg paliwa stałego. Zakupu będzie można dokonać jednorazowo w każdym wskazanym okresie.
  Możliwość zakupu poszczególnych sortymentów węgla uzależniona jest od oferty podmiotu wprowadzającego i jego dostępności, na którą Gmina Miedziana Góra nie ma wpływu. Groszek (wielkość ziaren 5 – 31,5 mm) sprzedawany będzie luzem. Gmina Miedziana Góra nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla.

  INFORMACJA NT. WNIOSKU O ZAKUP WĘGLA

  WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

  Czytaj Więcej o: Uwaga! Preferencyjny zakup węgla w Gminie Miedziana Góra!
 • Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

  Uwaga!

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, że wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, pokój 306 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30. W piątki wnioski nie są przyjmowane z uwagi na pracę wewnętrzną referatu.

   

  Pobierz wniosek o  wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

  Czytaj Więcej o: Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła