Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Opieka wytchnieniowa

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Opieka wytchnieniowa

Artykuły

 • Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, iż w związku z planowanym przystąpieniem do Programu:„ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej w ramach ogłoszonego Programu.

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków dla gmin w ramach programu resortowego pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, którego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1.  dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),
   – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną.

  Zapotrzebowanie można zgłaszać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze bądź za pośrednictwem epuap oraz email: ops_mgora@poczta.onet.pl (w przypadku przesłania zgłoszenie drogę email proszę o telefoniczne potwierdzenie złożenia wniosku) numer telefonu: 41 303 19 70 wew. 21 w godzinach 7.30 – 15.30 do dnia 10 listopada 2023 r.

  do pobrania:

  1. Program Opieka Wytchnieniowa.

  2. Karta zgłoszeniowa.

  3. Klauzula RODO

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Opieka Wytchnieniowa 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023.

  Program zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

  i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w:

  •  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  •  ośrodku wsparcia
  •  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone przez:

  •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
  •  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

  Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

  Aby móc oszacować ilość godzin niezbędnych do realizacji Programu prosimy osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra do dnia 28 lutego 2023r. do godziny 12:00 (data wpływu do instytucji).

  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Miedziana Góra pod numerem (041) 303-19-70.

  Czytaj Więcej o: Opieka Wytchnieniowa 2023
 • Opieka Wytchnieniowa edycja 2023

  Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:
  czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.
  Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna (o których mowa powyżej), we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  Program realizowany jest w dwóch formach:

  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – limit 240 godz.,

  Program jest w całości dofinansowany ze środków Funduszy Solidarnościowego na kwotę 127.296,00 zł. 

  Czytaj Więcej o: Opieka Wytchnieniowa edycja 2023