Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Punkt konsultacyjny

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Punkt konsultacyjny

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
Działa w strukturze GOPS w Miedzianej Górze, pokój 307

Radca prawny – Piotr Świerczyński
– każdy poniedziałek , w godz. 16:30-19:30

Specjalista psychoterapii uzależnień – Katarzyna Mech
– w każdą środęw godz. 15:30-17:30

Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i Przemocy nakierowana jest na zmniejszenie rozmiarów problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.
W Punkcie Konsultacyjnym realizowane jest wsparcie specjalistów dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Do zadań punktu należy w szczególności:
• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
• Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,
• Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
• Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
• Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia,
• Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
• Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
• Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
• Udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin dotkniętych problemem alkoholowym czy zagrożonych przemocą domową.

PAMIĘTAJ!
• Nie musisz posiadać żadnego skierowania aby skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego.
• Pomoc w naszym Punkcie jest bezpłatna.