Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 •  o stopniu znacznym lub
 •  o stopniu umiarkowanym lub
 •  traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
  Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Miedziana Góra do składania KARTY ZGŁOSZENIA do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze lub na adres e-mail: ops_mgora@poczta.onet.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku do godz. 14.00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i wnioskowania o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023”.

Maciej Strzelecki
Kierownik GOPS w Miedzianej Górze

Link do pobrania karty zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA AOON 2023