Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

ul. Urzędnicza 18

26-085 Miedziana Góra

 

Poniedziałek:7:30 – 17:00

Wtorek – Piątek :7:30 – 15:30

Telefon: 41-303-19-70 / Fax: 41-303-19-70

Numery wewnętrzne

21 Kierownik GOPS- Grażyna Maniak

23 Księgowość- Elżbieta Toporek, Joanna Mokwińska

22 Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i Świadczenie wychowawcze

Kamila Niebudek
Marcela Syska
Iwona Rochoń-Radek
Danuta Stępień

22 Karta Dużej Rodziny- Marcela Syska

24 Pracownicy socjalni:

Anna Rzęsista
Teresa Jarząb
Maria Sączawa
Elżbieta Małysa

25 Pracownik socjalny- Grażyna Podsiadło
Asystent rodziny – Arkadiusz Soliński