Kategoria: Punkt konsultacyjny

5 lipca 2019 r.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE Działa w strukturze GOPS w Miedzianej Górze, pokój 307…