Komunikat dotyczący pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,

informujemy, że do czasu otrzymania wyników badań SARS COV-2 przeprowadzonych wśród pracowników GOPS,

w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników

ogranicza się możliwość kontaktu osobistego.

Sprawy będzie można załatwiać:

1. elektronicznie za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres e-mail: ops_mgora@poczta.onet.pl

b) Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

2. w formie papierowej:

a) wysłanie pocztą na adres: GOPS Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

3. za pośrednictwem fax na nr: 41 303-19-70

4. dokumenty, wnioski, podania można pozostawić w skrzynce przy wejściu do GOPS.

Informacje dotyczące sposobu załatwienia Państwa sprawy oraz w innych sprawach niecierpiących zwłoki można uzyskać:

  • pomoc społeczna – nr tel. 41 303 19 70 wew. 24

  • świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, FA – 41 303 19 70 wew. 22

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Załączniki