TU SZUKAJ POMOCY I WSPARCIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

tel. 41 303-19-70 wew.24 i 25

 1. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Komisariat Policji w Strawczynie

 1. Sportowa 1, 26 – 067 Strawczyn

tel. 349 36 97

 

 

Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Miedzianej Górze

działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 1. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

Dyżur certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień 

w każdą środę w godz. 15:30 – 17:30, pokój 307

Dyżur radcy prawnego:
w każdy wtorek w godz. 16:30- 19:30, pokój 308

 

Pedagog szkolny:

 • Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 9

26-085 Miedziana Góra

Tel. (41) 303-16-53

 

 • Szkoła Podstawowa w Ćmińsku

Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 61

26-085 Miedziana Góra

Tel. (41) 303-49-97

 

 • Szkoła Podstawowa w Porzeczu
  Porzecze 21,
  26-085 Miedziana Góra
  (41) 303 04 90

 

Prokuratura Rejonowa Kielce Zachód w Kielcach

Kielce, ul. Sandomierska 106

25-318 Kielce

Centrala – 41 364-97-00,

Sekretariat Prokuratora Rejonowego – 41-364-97-05

 

Interesanci są przyjmowani przez Prokuratora Rejonowego lub Zastępców Prokuratora Rejonowego w poniedziałki w godzinach 9.00 – 12.00.

 

Sąd Rejonowy w Kielcach

 1. Warszawska 44, 25-312 Kielce

Tel. 41 349 56 00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

ul.Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Tel. 41 200 17 01

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Caritas Diecezji Kieleckiej

Urzędnicza 7B, 25-001 Kielce

Tel. 41 366 48 47

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzianej Górze

 1. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

41-303-19-70

 

Samorządowy Ośrodek Zdrowia

Kostomłoty Drugie, ul. Ks. Przyłęckiego 1/1,  26-085 Miedziana Góra

Tel. 41 303-12-00

 

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku

 1. Staszica 10,26-085 Ćmińsk

Tel. 41 303 44 50

 

Asmedica Przychodnia Rodzinna

 1. Urzędnicza 11 a, 26-085 Miedziana Góra
  Tel. 41-300-01-04

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Tel. (22) 824-25-01 (sekretariat)

Tel. kom. 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)

e-mail : pogotowie@niebieskalinia.pl

strona internetowa:  http://www.niebieskalinia.pl