Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedziana Góra na lata 2017 – 2023