Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Uwaga! Preferencyjny zakup węgla w Gminie Miedziana Góra!

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Uwaga! Preferencyjny zakup węgla w Gminie Miedziana Góra!

Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra mogą składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych.

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Miedziana Góra do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu naszej gminy, wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra – punkt obsługi interesanta na parterze, przy wejściu do budynku. Wnioski można również złożyć za pomocą platformy EPUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) lub przesłać pocztą. Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Uprawnione do preferencyjnego zakupu paliwa stałego są osoby, którym przyznany został dodatek węglowy lub posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o jego przyznanie lub osoby które takiego wniosku nie złożyły, ale w centralnej ewidencji emisyjności budynku posiadają zgłoszone źródło ciepła opalane paliwem stałym. W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach: do końca 2022 r i w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, tj. dwie transze po 1,5 t.
Węgla na preferencyjnych zasadach nie będą mogły kupić osoby, które zakupiły w 2022 r. węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu. Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 tony. W sytuacji kiedy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy – 3 tony.
Złożone wnioski o zakup węgla podlegać będą weryfikacji. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca będzie niezwłocznie informowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku, udzielone zostaną Wnioskodawcy dalsze instrukcje dotyczące wniesienia opłaty za zadeklarowane paliwo stałe oraz jego odbioru lub dostawy.

Cena jednej tony paliwa stałego objętego zakupem preferencyjnym nie przekroczy kwoty 2 000,00 złotych i ostatecznie wynikać będzie z umowy ramowej zawartej z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwa stałe. Cena zakupu paliwa stałego nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca. Wnioski będą obejmowały zakup w cenie preferencyjnej jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500kg i nie większej niż 1500 kg paliwa stałego. Zakupu będzie można dokonać jednorazowo w każdym wskazanym okresie.
Możliwość zakupu poszczególnych sortymentów węgla uzależniona jest od oferty podmiotu wprowadzającego i jego dostępności, na którą Gmina Miedziana Góra nie ma wpływu. Groszek (wielkość ziaren 5 – 31,5 mm) sprzedawany będzie luzem. Gmina Miedziana Góra nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla.

INFORMACJA NT. WNIOSKU O ZAKUP WĘGLA

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA