Komunikat

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził stan zagrożenia epidemiologicznego
wywołanego wirusem SARS-COV-2

W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogranicza do niezbędnego minimum możliwość kontaktów osobistych

Dokumenty, wnioski i podania będzie można przedłożyć:
1. elektronicznie za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres e-mail: ops_mgora@poczta.onet.pl
b) Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

2. w formie papierowej:
a) wysłanie pocztą na adres: GOPS Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

3. za pośrednictwem fax na nr: 41 303-19-70

Informacje dotyczące sposobu załatwienia Państwa sprawy oraz w innych sprawach niecierpiących zwłoki można uzyskać:
– pomoc społeczna – nr tel. 41 303 19 70 wew. 24
– świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, FA – 41 303 19 70 wew. 22

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Załączniki