Ulti Clocks content
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Odsłon : 191503
Przydatne adresy

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Europejski Fundusz Społeczny

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Start Świadczenia Rodzinne
aJ9orHWrnlHY3KDhiZukgrafy_Dobry_Sart-01

300 złotych- tyle wynosi świadczenie "Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+" czyli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wyprawka szkolna w liczbach

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
na okres zasiłkowy 2017/2018

Informujemy, iż przelewy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy realizowane będą w pierwszy dzień wypłat.

Październik 2017

17.10.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
18.10.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
19.10.2017r. (P,R,S)
20.10.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

Listopad 2017

27.11.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
28.11.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
29.11.2017r. (P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ż )

Grudzień 2017

18.12.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
19.12.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
20.12.2017r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Styczeń 2018

22.01.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
23.01.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
24.01.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Luty 2018

21.02.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
22.02.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
23.02.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Marzec 2018

27.03.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
28.03.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
29.03.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Kwiecień 2018

18.04.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
19.04.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
20.04.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Maj 2018

22.05.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
23.05.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
24.05.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Czerwiec 2018

26.06.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
27.06.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
28.06.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Lipiec 2018

18.07.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
19.07.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
20.07.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Sierpień 2018

28.08.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
29.08.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
30.08.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Wrzesień 2018

26.09.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
27.09.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
28.09.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Październik 2018

29.10.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
30.10.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
31.10.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Poprawiony (czwartek, 17 maja 2018 11:05)

 

Uwaga!

Zmiana terminu wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w miesiącu maju 2018 roku

 • 22.05.2018r. (A,B,C,D,E,F,G,H)
 • 23.05.2018r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)
 • 24.05.2018r. (P,R,S, Ś,T,U,W,Z,Ż)

Przelewy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy realizowane będą w pierwszy dzień wypłat.

 

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Podpowiadamy, jak otrzymać mobilną Kartę Dużej KDR i w jaki sposób z niej korzystać.

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom - dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą. Celem dostosowania Karty Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej jest również zachęcenie firm do włączenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Empatia lub sobiście w urzędzie miasta lub gminy.

Co podać we wniosku?

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie - w tym przypadku elektronicznej należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależenione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Powód? Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

We wniosku można również określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.

We wniosku można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Szybciej i łatwiej

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu, więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji,

w którą wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Kolejna funkcjonalność polega na dodawaniu partnerów KDR do listy "ulubionych". Zaletą mKDR jest również przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak też o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności

Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. Te dwie ostatnie funkcjonalności zostaną dodane w II kwartale br.

To jednak nie koniec. Jak już wspomniano, rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie lub tablecie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

Alternatywne rozwiązania

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł  wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.

Uwaga! Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodzinie, zaznaczając jednocześnie, o jaką formę chodzi (w tym przypadku: forma elektroniczna).

Złożyłem wniosek. Co dalej?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś, dostaniesz numer swojej Karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie z Google Play lub Apple Store na swój telefon (lub tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Teraz możesz korzystać z mKDR. Masz dostęp do kart pozostałych członków rodziny (jeżeli jesteś rodzicem) i zniżek partnerów programu Karty Dużej Rodziny. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim urządzeniu.

Logowanie do aplikacji mKDR

Aby zalogować się do aplikacji mKDR, należy ją uruchomić, a następnie wpisać numer swojej Karty Dużej Rodziny oraz hasło, które zostało przez Ciebie ustanowione przy pierwszym logowaniu. Numer KDR znajdziesz w e-mailu powitalnym o Karcie lub (o ile ją posiadasz) na karcie tradycyjnej (plastikowej). W przypadku wcześniejszego logowania się do aplikacji numer Karty zostaje zapamiętany i nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli masz hasło jednorazowe z SMS, podaj je w polu "Wpisz swoje hasło". Następnie aplikacja poprosi Cię o zmianę hasła na własne.

Reset hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA i podaj swój numer Karty. W efekcie na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz link do zmiany hasła. W dalszej kolejności należy otrzymany link otworzyć i ustawić nowe hasło. Gdy link nie otwiera się automatycznie, skopiuj go ze swojej poczty do paska adresu w przeglądarce internetowej. Jeśli dostałeś już hasło jednorazowe w SMS, ale go nie pamiętasz, również naciśnij ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA i podaj swój numer Karty.

Wyświetlenie mobilnej Karty Dużej Rodziny

Aby wyświetlić mobilną Kartę Dużej Rodziny, zaloguj się do aplikacji mKDR, a następnie naciśnij na ikonę lub zdjęcie (jeśli je ustawiłeś) osoby, której kartę chcesz wyświetlić.

Na mKDR znajdują się takie same dane jak na karcie tradycyjnej (plastikowej). Autentyczność karty potwierdza data i upływający czas. Jeżeli chcesz, możesz ustawić zdjęcie, które będzie widoczne na karcie. Co ważne, zdjęcie nie jest konieczne, aby korzystać z Karty. Nie musisz więc ustawiać zdjęcia, jeśli tego nie chcesz.

Wyszukiwanie Partnera Karty Dużej Rodziny

W celu znalezienia Partnera, który przyznaje zniżki po okazaniu karty, naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). W dalszej kolejności naciśnij "Partnerzy", a potem - na ikonę branży, aby zobaczyć nazwę, oferowane zniżki i dane teleadresowe Partnera.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie Partnera po nazwie lub słowach kluczowych. Możesz też filtrować Partnerów według branży.

Bardzo ważnym udogodnieniem jest również mapa, którą możesz przesuwać, przybliżać lub oddalać. Nazwy i adresy Partnerów aktualnie widocznych na mapie znajdziesz na liście.

Aby wyznaczyć trasę za pomocą domyślnej aplikacji nawigacyjnej w Twoim urządzeniu, w opisie Partnera naciśnij przycisk nawigacji.

Ustawienie zdjęć użytkowników

Ustawienie zdjęcia widocznego na Karcie jest możliwe po zalogowaniu się do aplikacji mKDR i naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). Następnie naciśnij "Ja i moja rodzina", a potem na osobę, której zdjęcie chcesz ustawić. W dalszym kroku naciśnij DODAJ ZDJĘCIE, aby wybrać zdjęcie z urządzenia lub zrobić je aparatem.

Dodawane zdjęcie można przyciąć, aby ustawić tylko jego fragment. W polu "Pokazuj jako" masz możliwość wpisania tekstu widocznego na ekranie pulpitu np. zdrobnienia dla swojego dziecka.

Na wyświetlanej mobilnej KDR zawsze będzie widoczne pełne imię i nazwisko.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, zaloguj się do aplikacji mKDR i naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu (trzy poziome kreski). Później naciśnij "Zmień hasło". W efekcie zostaniesz automatycznie zalogowany w przeglądarce internetowej na stronie www.mkdr.gov.pl. W sekcji HASŁO naciśnij "Zmień hasło", wpisz obecne hasło, a następnie wpisz i powtórz nowe hasło oraz naciśnij ZMIEŃ.

Uwaga! Hasło możesz zmienić bez otwierania aplikacji mobilnej. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.mkdr.gov.pli zalogujesz się numerem karty oraz hasłem do aplikacji.

Limit urządzeń i usunięcie urządzenia

Aplikacji mKDR można równocześnie używać na maksymalnie 5 urządzeniach. Jeżeli wyczerpałeś limit 5 urządzeń, a chcesz dodać kolejne urządzenie, najpierw usuń jedno z używanych wcześniej.

W celu usunięcia urządzeniawejdź na stronę www.mkdr.gov.pl, zaloguj się numerem Karty oraz hasłem do aplikacji oraz naciśnij "Zarządzaj urządzeniami". Następnie naciśnij "Usuń" przy urządzeniu, którego już nie będziesz używać, a na zakończenie potwierdź usunięcie urządzenia.

mKDR powstała z myślą o rodzinach

- Nowoczesna Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne powstała z myślą o wygodzie polskich rodzin. Dzięki najnowszym technologiom korzystanie z Karty staje się o wiele prostsze. Dostęp do szerokiej oferty ulg i zniżek oraz informacji na ich temat jest już na wyciągnięcie ręki. To duże udogodnienie dla rodzin 3+podsumowuje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

na okres zasiłkowy 2016/2017

Informujemy, iż przelewy na wskazany przez

Państwa rachunek bankowy realizowane będą

w pierwszy dzień wypłat.

Lp

Świadczenia na miesiąc:

Data wypłaty (nazwisko na literę):

1

Listopad 2016r.

 • 15.11.2015r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 16.11.2016r. (I,J,K,L,Ł,M,NO)

 • 17.11.2016r. (P,R,S)

 • 18.11.2016r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

2

Grudzień 2016r.

 • 13.12.2016r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 14.12.2016r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 15.12.2016r. (P,R,S)

 • 16.12.2016r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

3

Styczeń 2017r.

 • 17.01.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 18.01.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 19.01.2017r. (P,R,S)

 • 20.01.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

4

Luty 2017r.

 • 13.02.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 14.02.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 15.02.2017r. (P,R,S)

 • 16.02.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

5

Marzec 2017r.

 • 20.03.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 21.03.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 22.03.2017r. (P,R,S)

 • 23.03.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

6

Kwiecień 2017r.

 • 18.04.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 19.04.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 20.04.2017r. (P,R,S)

 • 21.04.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

7

Maj 2017r.

 • 15.05.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 16.05.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 17.05.2017r. (P,R,S)

 • 18.05.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

8

Czerwiec 2017r.

 • 19.06.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 20.06.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 21.06.2017r. (P,R,S)

 • 22.06.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

9

Lipiec 2017r.

 • 17.07.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 18.07.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 19.07.2017r. (P,R,S)

 • 20.07.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

10

Sierpień 2017r.

 • 21.08.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 22.08.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 23.08.2017r. (P,R,S)

 • 24.08.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

11

Wrzesień 2017r.

 • 18.09.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 19.09.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 20.09.2017r. (P,R,S)

 • 21.09.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

12

Październik 2017r.

 • 17.10.2017r. (A,B,C,D,E,F,G,H)

 • 18.10.2017r. (I,J,K,L,Ł,M,N,O)

 • 19.10.2017r. (P,R,S)

 • 20.10.2017r. (Ś,T,U,W,Z,Ż)

 
Więcej artykułów…